Aktualności

Grant NCBR na studia dualne z humanistyki drugiej generacji

Ponad 1,5 mln zł. przyznało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na studia dualne z humanistyki drugiej generacji, które ruszyć mają od roku akademickiego 2019/2020. Przyznana kwota przeznaczona ma być przede wszystkim na staże dla studentów w firmach z branży gier. Wniosek przygotował mgr Krzysztof Chmielewski z Pracowni Humanistyki 2.0 naszej Katedry.

W bieżącym roku akademickim wystartował inny program stażowy (również finansowany przez NCBR) na humanistyce drugiej generacji, który kontynuowany będzie w roku akademickim 2018/2019. Projektem kieruje mgr Piotr Milewski (także z Pracowni Humanistyki 2.0). 

see more…

Spotkanie Attaché Prasowego Biura Parlamentu Europejskiego - Piotra Wolskiego, ze studentami dziennikarstwa

see more

8 czerwca 2018 o godzinie 10.00 w auli Biblioteki Głównej UKW miało miejsce spotkanie Attaché Prasowego Biura Parlamentu Europejskiego - Piotra Wolskiego, ze studentami Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać o fake newsach, dowiedzieć się jak wygląda przygotowanie serwisów prasowych oraz z jakich dziennikarskich źródeł warto korzystać, szukając informacji o Parlamencie Europejskim. W szczególności studenci mogli dowiedzieć się jak zweryfikować rzetelność informacji, skąd biorą się fałszywe informacje oraz poznać najczęstsze nieprawdy i manipulacje na tematy Unii Europejskiej publikowane w Polsce i na świecie.

Na zakończenie zaprezentowana została oferta programów stażowych dla absolwentów szkół wyższych i studentów (www.europarl.eu), program wyjazdów na sesje plenarne dla dziennikarzy oraz oferty pracy w instytucjach UE (www.epso.eu).

see more…

Artykuł dra hab. R. Sajny w międzynarodowym, wielojęzycznym czasopiśmie “Observatorio Journal” (Portugalia)

Artykuł dra hab. Radosława Sajny, pt. „Branding Rio, Brazil and the environment: A global media coverage of the 2016 Summer Olympics opening ceremony”, ukazał się w międzynarodowym, wielojęzycznym czasopiśmie naukowym wydawanym w Portugalii – “Observatorio Journal” (http://obs.obercom.pt/index.php/obs). Czasopismo indeksowane jest w globalnych bazach, takich jak Scopus, EBSCO czy w największej bazie iberoamerykańskiej – Latindex. Niestety, nie znajduje się w bazach polskich, ale polskojęzyczna wersja artykułu (niebędąca wiernym tłumaczeniem, lecz nowym artykułem, bazującym na tych samych badaniach) wkrótce ukazać się ma w jednym z wysoko punktowanych czasopism polskich.  

see more…

Dr D. Popielec na międzynarodowej konferencji CEECOM 2018 w węgierskim Szeged

Dr Dominika Popielec z Zakładu Komunikowania Politycznego i Badań nad Mediami naszej Katedry reprezentowała UKW na 11th Central and Eastern European Communicationand Media Conference CEECOM 2018 (http://ceecom2018.hu), organizowanej na Uniwersytecie w Szeged (Węgry) we współpracy z ECREA Central and Eastern European Section oraz ICA Political Communication Division. Dr Popielec wygłosiła referat pt. “A Concept of Investigative Cross-Border Journalism. The Essence and Functioning of the Vsquare Project in the Visegrad Region”, który  został przyjęty z dużym zainteresowaniem. 

see more…

Nowy regulamin dyplomowania

see more

Informujemy, że na stronie Katedry zostały opublikowane nowe zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna o raz humanistyka drugiej generacji.  Pliki można pobrać tutaj

see more…

The Unreal VR

see more

Wielka niespodzianka dla sympatyków nowych technologii miała miejsce w czwartek 24 maja 2018 w auli Biblioteki Głównej UKW. Zupełnie za darmo dla wszystkich chętnych zademonstrowano możliwości technologii Virtual Reality, a to nie tylko rozrywka w nowym wydaniu, lecz również zaawansowane rozwiązanie dla cyfrowych potrzeb przedsiębiorców. Uczestnicy mogli spotkać się oko w oko z dinozaurem, podróżować w przestrzeni kosmicznej czy też przeprowadzić skomplikowaną operację na otwartym sercu. Wszystko to z inicjatywy pracownika Katedry mgra Krzysztofa Chmielewskiego oraz dzięki uprzejmości The Unreal VR – salonu wirtualnej rzeczywistości z Bydgoszczy.

see more…

Dzień Otwarty 2018 – prezentacja kierunków dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz humanistyka drugiej generacji

see more

W piątek 2 marca 2018 r. zorganizowany został Dzień Otwarty Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pracownicy Katedry wraz ze studentami przygotowali prezentację kierunków dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz humanistyka drugiej generacji. Przyszli studenci mieli możliwość zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną oraz uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące perspektyw zatrudnienia i rozwoju przyszłej kariery zawodowej.

fot. Andrzej Obiała

 

Więcej zdjęć w galerii.

see more…

Forum Etyki Słowa - relacja

see more

W dniach 15-16 marca 2018 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyła się konferencja pn. Forum Etyki Słowa,  współorganizowana przez: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Etyki Słowa, Katedrę Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej UKW, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie.

 

see more…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60