Aktualności

Konferencja Katedry: "The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication" (7-8.05.19)!

see more

Nasza Katedra organizuje międzynarodową konferencję "The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication", wpisującą się w obchody 50-lecia Uczelni. Konferencja odbędzie się 7-8 maja 2019 r., a w jej Komitecie Naukowym znaleźli się wybitni eksperci z Polski i świata (m.in. z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Finlandii, Jamajki czy Kolumbii). Więcej szczegółów na stronie www.futureofmedia.ukw.edu.pl.
Zapraszamy!

see more…

XLVII i XLVIII Szkoła Zimowa Instytutu Tertio Millennio

see more

Instytut Tertio Millennio po raz kolejny organizuje Szkołę Zimową w Wadowicach.
Jest to kilkudniowy cykl wykładów i warsztatów, przeznaczony dla studentów, doktorantów i absolwentów studiów do 30. roku życia, a poświęcony aktualnym problemom naszego społeczeństwa, rozważanym w świetle nauczania Jana Pawła II oraz katolickiej nauki społecznej. Tegoroczne hasło Szkoły brzmi „Chrześcijanie na współczesnych areopagach. Kultura, ekonomia, polityka”. Głównym celem wydarzenia jest pochylenie się nad najważniejszymi problemami, których chrześcijanie doświadczają właśnie na tych polach życia społecznego.

see more…

Dr Dominika Popielec na międzynarodowej konferencji Cyberspace 2018, Brno, Czechy

Dr Dominika Popielec wygłosiła referat "Working Methods of Investigative Reporting in the Era of New Technologies" w panelu "Internet and Society" na międzynarodowej cyklicznej konferencji Cyberspace 2018, która odbyła się w dniach 30.11.2018-1.12.2018 w Brnie (Czechy). Konferencja została zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Masaryka i European Academy of Law and ICT

see more…

Artykuł dra hab. R. Sajny w bazie Olympic World Library!

Artykuł dra hab. Radosława Sajny, pt. "Branding Rio, Brazil and the environment: A global media coverage of the 2016 Summer Olympics opening ceremony", został opublikowany w prestiżowej bazie Olympic World Library, związanej z The Olympic Studies Centre (Lozanna, Szwajcaria). World Olympic Library zarządzane jest przez MKOl (Międzynarodowy Komitet Olimpijski) oraz Olympic Foundation for Culture and Heritage, która nadzoruje The Olympic Studies Centre.

see more…

Studenci, absolwenci i pracownicy Katedry na Poznań Game Arenie

see more

W dniach 12.-14. października studenci, absolwenci i pracownicy dydaktyczni Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej wzięli udział w Poznań Game Arenie (PGA) w charakterze wystawców i uczestników. Osoby te prezentowały przede wszystkim osiągnięcia kierunku Humanistyka Drugiej Generacji w specjalności Badanie i projektowanie gier.

see more…

Grant NCBR na studia dualne z humanistyki drugiej generacji

Ponad 1,5 mln zł. przyznało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na studia dualne z humanistyki drugiej generacji, które ruszyć mają od roku akademickiego 2019/2020. Przyznana kwota przeznaczona ma być przede wszystkim na staże dla studentów w firmach z branży gier. Wniosek przygotował mgr Krzysztof Chmielewski z Pracowni Humanistyki 2.0 naszej Katedry.

W bieżącym roku akademickim wystartował inny program stażowy (również finansowany przez NCBR) na humanistyce drugiej generacji, który kontynuowany będzie w roku akademickim 2018/2019. Projektem kieruje mgr Piotr Milewski (także z Pracowni Humanistyki 2.0). 

see more…

Artykuł dra hab. R. Sajny w międzynarodowym, wielojęzycznym czasopiśmie “Observatorio Journal” (Portugalia)

Artykuł dra hab. Radosława Sajny, pt. „Branding Rio, Brazil and the environment: A global media coverage of the 2016 Summer Olympics opening ceremony”, ukazał się w międzynarodowym, wielojęzycznym czasopiśmie naukowym wydawanym w Portugalii – “Observatorio Journal” (http://obs.obercom.pt/index.php/obs). Czasopismo indeksowane jest w globalnych bazach, takich jak Scopus, EBSCO czy w największej bazie iberoamerykańskiej – Latindex. Niestety, nie znajduje się w bazach polskich, ale polskojęzyczna wersja artykułu (niebędąca wiernym tłumaczeniem, lecz nowym artykułem, bazującym na tych samych badaniach) wkrótce ukazać się ma w jednym z wysoko punktowanych czasopism polskich.  

see more…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60