Aktualności

Artykuł dra hab. R. Sajny w bazie Olympic World Library!

Artykuł dra hab. Radosława Sajny, pt. "Branding Rio, Brazil and the environment: A global media coverage of the 2016 Summer Olympics opening ceremony", został opublikowany w prestiżowej bazie Olympic World Library, związanej z The Olympic Studies Centre (Lozanna, Szwajcaria). World Olympic Library zarządzane jest przez MKOl (Międzynarodowy Komitet Olimpijski) oraz Olympic Foundation for Culture and Heritage, która nadzoruje The Olympic Studies Centre.

see more…

Studenci, absolwenci i pracownicy Katedry na Poznań Game Arenie

see more

W dniach 12.-14. października studenci, absolwenci i pracownicy dydaktyczni Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej wzięli udział w Poznań Game Arenie (PGA) w charakterze wystawców i uczestników. Osoby te prezentowały przede wszystkim osiągnięcia kierunku Humanistyka Drugiej Generacji w specjalności Badanie i projektowanie gier.

see more…

Szkolenie BHP

Obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP dla studentów pierwszego roku na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna pierwszego i drugiego stopnia,  humanistyka drugiej generacji oraz studiów doktoranckich z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa bedzie miało miejsce 25 października 2018r. o godzinie 15.15 w sali 27 przy ulicy J. K. Chodkiewicza 30.

see more…

Dr hab. R. Sajna na międzynarodowej konferencji International Communication in the Network Society

Dr hab. Radosław Sajna reprezentował UKW i naszą Katedrę na międzynarodowej konferencji International Communication in the Network Society (http://www.intcomm.uni.wroc.pl/), organizowanej przez Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z sekcją Komunikacji Międzykulturowej i Komunikowania Międzynarodowego PTKS (Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej). W konferencji wzięli udział prelegenci z różnych krajów (m.in. USA, Niemiec, Szwajcarii, Rosji, Turcji, Litwy, Węgier) i z różnych polskich ośrodków naukowych. Dr hab. Radosław Sajna wygłosił referat pt. "Planet Earth and global communication: how are media and online activists involved in shaping environmental policy worldwide", a także wziął udział w roundtable, wieńczącym konferencję.

see more…

Grant NCBR na studia dualne z humanistyki drugiej generacji

Ponad 1,5 mln zł. przyznało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na studia dualne z humanistyki drugiej generacji, które ruszyć mają od roku akademickiego 2019/2020. Przyznana kwota przeznaczona ma być przede wszystkim na staże dla studentów w firmach z branży gier. Wniosek przygotował mgr Krzysztof Chmielewski z Pracowni Humanistyki 2.0 naszej Katedry.

W bieżącym roku akademickim wystartował inny program stażowy (również finansowany przez NCBR) na humanistyce drugiej generacji, który kontynuowany będzie w roku akademickim 2018/2019. Projektem kieruje mgr Piotr Milewski (także z Pracowni Humanistyki 2.0). 

see more…

Spotkanie Attaché Prasowego Biura Parlamentu Europejskiego - Piotra Wolskiego, ze studentami dziennikarstwa

see more

8 czerwca 2018 o godzinie 10.00 w auli Biblioteki Głównej UKW miało miejsce spotkanie Attaché Prasowego Biura Parlamentu Europejskiego - Piotra Wolskiego, ze studentami Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać o fake newsach, dowiedzieć się jak wygląda przygotowanie serwisów prasowych oraz z jakich dziennikarskich źródeł warto korzystać, szukając informacji o Parlamencie Europejskim. W szczególności studenci mogli dowiedzieć się jak zweryfikować rzetelność informacji, skąd biorą się fałszywe informacje oraz poznać najczęstsze nieprawdy i manipulacje na tematy Unii Europejskiej publikowane w Polsce i na świecie.

Na zakończenie zaprezentowana została oferta programów stażowych dla absolwentów szkół wyższych i studentów (www.europarl.eu), program wyjazdów na sesje plenarne dla dziennikarzy oraz oferty pracy w instytucjach UE (www.epso.eu).

see more…

Artykuł dra hab. R. Sajny w międzynarodowym, wielojęzycznym czasopiśmie “Observatorio Journal” (Portugalia)

Artykuł dra hab. Radosława Sajny, pt. „Branding Rio, Brazil and the environment: A global media coverage of the 2016 Summer Olympics opening ceremony”, ukazał się w międzynarodowym, wielojęzycznym czasopiśmie naukowym wydawanym w Portugalii – “Observatorio Journal” (http://obs.obercom.pt/index.php/obs). Czasopismo indeksowane jest w globalnych bazach, takich jak Scopus, EBSCO czy w największej bazie iberoamerykańskiej – Latindex. Niestety, nie znajduje się w bazach polskich, ale polskojęzyczna wersja artykułu (niebędąca wiernym tłumaczeniem, lecz nowym artykułem, bazującym na tych samych badaniach) wkrótce ukazać się ma w jednym z wysoko punktowanych czasopism polskich.  

see more…

Dr D. Popielec na międzynarodowej konferencji CEECOM 2018 w węgierskim Szeged

Dr Dominika Popielec z Zakładu Komunikowania Politycznego i Badań nad Mediami naszej Katedry reprezentowała UKW na 11th Central and Eastern European Communicationand Media Conference CEECOM 2018 (http://ceecom2018.hu), organizowanej na Uniwersytecie w Szeged (Węgry) we współpracy z ECREA Central and Eastern European Section oraz ICA Political Communication Division. Dr Popielec wygłosiła referat pt. “A Concept of Investigative Cross-Border Journalism. The Essence and Functioning of the Vsquare Project in the Visegrad Region”, który  został przyjęty z dużym zainteresowaniem. 

see more…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60