Dr hab. Iwona Benenowska ekspertem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  • 06/10/2017

 

Dr hab. Iwona Benenowska, pracownik Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej, zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 21 września 2017 roku została powołana do prac Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. Zespół działa przy Departamencie Nauki MNiSW. Dr hab. Iwona Benenowska pełni w nim funkcję eksperta zewnętrznego.

Gratulujemy Pani Profesor i życzymy owocnych obrad w Zespole ds. oceny wniosków stypendialnych, który działa przy Departamencie Nauki MNiSW!

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60