Katedra dla Regionu – sesja popularnonaukowa

  • 29/01/2018

 

Pracownicy Zakładu Komunikacji Językowej i Dyskursu Medialnego naszej Katedry, doktoranci językoznawstwa oraz studentka  dziennikarstwa i komunikacji społecznej Joanna Kwaśniewska, przy współpracy z Działem Promocji UKW przeprowadzili 26 stycznia 2018 r. cykl wykładów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią.

Program obejmował:

- prezentację różnorodności oferty edukcyjnej UKW (pracownicy Działu Promocji UKW),

- informacje dotyczące toku i form studiów na UKW, szczególnie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w specjalności – reklama, promocja, rzecznictwo prasowe (J. Kwaśniewska);

- wykład z prezentacją multimedialną nt. etyki w reklamie (dr hab. I. Benenowska),

- wykład z prezentacją multimedialną nt. gry językowej w reklamie (dr W. Czechowski),

- wykład z prezentacją multimedialną nt. temat mechanizmów oddziaływań podprogowych w reklamie (mgr M. Wielgosz),

- wykład z prezentacją multimedialną nt. funkcjonowania reklamy w radiu (mgr B. Małecka).

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60