Forum Etyki Słowa - relacja

  • 05/03/2018

W dniach 15-16 marca 2018 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyła się konferencja pn. Forum Etyki Słowa,  współorganizowana przez: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Etyki Słowa, Katedrę Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej UKW, Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie.

Ważne wydarzenia, które podkreślały wyjątkowość konferencji, to dziesiąta rocznica powstania Stowarzyszenia Etyki Słowa i dziewięćdziesiąte urodziny Honorowego Członka Stowarzyszenia – Pani Profesor Jadwigi Puzyniny.

W uroczystym otwarciu konferencji uczestniczył JM Rektor UKW prof. dr hab. Jacek Woźny, który złożył podziękowania i życzenia Pani Profesor Jadwidze Puzyninie oraz Pani Profesor Elżbiecie Laskowskiej za stworzenie i działalność Stowarzyszenia Etyki Słowa. Do gratulacji przyłączyły się: pani Marlena Richert z Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, pani Prezes Zarządu Polskiego Radia Pomorza i Kujaw – Jolanta Kuligowska-Roszak,  pani Elwira Ziółkowska z Telewizji Polskiej Oddziału Terenowego w Bydgoszczy. Pan Senator RP – Andrzej Kobiak wystosował specjalnie na tę okazję jubileuszowe adresy.   

Łącznie w dwudniowej konferencji brało udział 40 osób, swoje referaty wygłosiło 38 prelegentów, którzy reprezentowali różne ośrodki naukowe: zagraniczne – Univerzita Mateja Bela w Banskej Bystricy (Słowacja), Ostravská univerzita (Czechy), Europa Universität Viadrina (Niemcy) i polskie – Uniwersytety: Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Gdański, Łódzki, Warszawski, Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zielonogórski, Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Akademię Jana Długosza w Częstochowie, Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy i nasze UKW.

 

Tematyka konferencji obejmowała kwestie etyki w języku i komunikacji społecznej wyrażane w różnego typu mediach, jak również w polityce czy kontaktach międzyludzkich.

Prezentacje były uzupełniane w trakcie dyskusji, podczas których wymieniano się obserwacjami, doświadczeniami, koncepcjami, wnioskami z prowadzonych badań.

Ta ważna inicjatywa ze strony organizatorów pozwoliła poruszyć ważne aspekty naszego życia i skłonić do refleksji nad sposobem posługiwania się językiem. O jej wadze świadczyło zaintersowanie, z jakim spotkała się konferencja – licznie przybyła publiczność. 

Dla tych, którzy nie mogli zapoznać się z treścią wszystkich wystąpień, z pewnością ważna będzie informacja, iż pokłosiem tego wydarzenia będzie monografia, zawierająca teksty wygłaszanych referatów.

 

Sekretarz konferencji Małgorzata Wielgosz

 

Media o konferencji:

 

TVP Bydgoszcz "Nie rzucajmy słów na wiatr. Ważna jest etyka"

 

Radio PiK "Pikowa kawiarenka"

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60