Nowy regulamin dyplomowania

  • 16/05/2018

Informujemy, że na stronie Katedry zostały opublikowane nowe zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna o raz humanistyka drugiej generacji.  Pliki można pobrać tutaj

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60