Artykuł dra hab. R. Sajny w międzynarodowym, wielojęzycznym czasopiśmie “Observatorio Journal” (Portugalia)

  • 05/06/2018

Artykuł dra hab. Radosława Sajny, pt. „Branding Rio, Brazil and the environment: A global media coverage of the 2016 Summer Olympics opening ceremony”, ukazał się w międzynarodowym, wielojęzycznym czasopiśmie naukowym wydawanym w Portugalii – “Observatorio Journal” (http://obs.obercom.pt/index.php/obs). Czasopismo indeksowane jest w globalnych bazach, takich jak Scopus, EBSCO czy w największej bazie iberoamerykańskiej – Latindex. Niestety, nie znajduje się w bazach polskich, ale polskojęzyczna wersja artykułu (niebędąca wiernym tłumaczeniem, lecz nowym artykułem, bazującym na tych samych badaniach) wkrótce ukazać się ma w jednym z wysoko punktowanych czasopism polskich.  

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60