Grant NCBR na studia dualne z humanistyki drugiej generacji

  • 21/06/2018

Ponad 1,5 mln zł. przyznało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na studia dualne z humanistyki drugiej generacji, które ruszyć mają od roku akademickiego 2019/2020. Przyznana kwota przeznaczona ma być przede wszystkim na staże dla studentów w firmach z branży gier. Wniosek przygotował mgr Krzysztof Chmielewski z Pracowni Humanistyki 2.0 naszej Katedry.

W bieżącym roku akademickim wystartował inny program stażowy (również finansowany przez NCBR) na humanistyce drugiej generacji, który kontynuowany będzie w roku akademickim 2018/2019. Projektem kieruje mgr Piotr Milewski (także z Pracowni Humanistyki 2.0). 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60