Aktualności

Konferencja: The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication

see more

Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej UKW zaprasza na międzynarodową konferencję The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication - 7-8 maja 2019 r. w Bibliotece UKW. Konferencja wpisuje się w obchody 50-lecia Uczelni, ale także 500-lecia dziedzictwa Leonarda da Vinci.

W komitecie naukowym konferencji znaleźli się znani medioznawcy i komunikolodzy z Polski i innych krajów: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Finlandii, Jamajki czy Kolumbii, a swój udział zapowiedzieli nie tylko badacze mediów i komunikowania z UKW i innych polskich ośrodków, lecz także z Indii, Brazylii, Ukrainy, Czech, Rosji, Finlandii, Węgier, Hiszpanii, Nigerii, USA, Turcji, Iranu, Filipin, Malawi czy Hong Kongu.

see more…

Nagroda główna GRAND PIK 2019 dla studentki dziennikarstwa UKW

see more

Studentka dziennikarstwa UKW w Bydgoszczy wygrała pierwszy Akademicki Grand PIK, czyli organizowany przez Polskie Radio PIK Konkurs Artystycznych Form Radiowych dla studentów. Nadesłano osiem prac studentów z czterech ośrodków akademickich - z Poznania, Torunia, Łodzi i Bydgoszczy. Katedrę Dziennikarstwa UKW reprezentowały cztery studentki: Marta Mikołajska, Daria Ostrowska, Katarzyna Kołodziejska i Katarzyna Rupiczak. Pani Kasia Rupiczak została laureatką głównej nagrody ufundowanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

see more…

Wizyty wykładowców z Finlandii, Ukrainy i Indii

Już wkrótce gościć będziemy wykładowców, którzy poprowadzą zajęcia na kierunkach prowadzonych przez naszą Katedrę, a więc na dziennikarstwie i komunikacji społecznej oraz humanistyce drugiej generacji.

Na początku kwietnia odwiedzi nas prof. Raine Koskimaa, który jest założycielem i pracownikiem Centre of Excellence in Game Culture Studies na Uniwersytecie Jyväskylä (Finlandia). Poprowadzi zajęcia na humanistyce drugiej generacji, ale także wykłady otwarte dla wszystkich chętnych. Szczegóły wkrótce.

W dniach 6-14 maja będziemy gościć prof. Lidię Smolę z NTUU KPI (Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska) z Ukrainy. Jej wykłady dla studentów dziennikarstwa (i innych chętnych) skupiać się mają na następujących tematach:
1. Behavioral psychology.
2. Mems and mematic weapon.
3. Information war: history, methods, trends.
4. Topical human challenges: psychological, political, social aspects.

W dniach 20-24.05, natomiast, odwiedzi nas Dr. Sukhnandan Singh z Indii, z Dev Sanskriti University (Department of Journalism and Mass Communication), Haridwar, stan Uttarakhand. Tematy Jego wykładów - dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz innych chętnych - to:  
1. Positive journalism - its need and importance in the present media scenario and the role of Life management as the foundation.
2. Scientific spirituality - the evolving concept, and the need and importance of Spiritual Journalism.
3. Communication with special reference to Indian spiritual tradition & its global relevance.
4. Need and importance of intercultural communication in the era of global cultural conflicts - Key points.

Zapraszamy!

see more…

Dr hab. Iwona Benenowska na konferencji w Senacie RP

Dr hab. Iwona Benenowska została zaproszona na konferencję w Senacie RP. Spotkanie pt. Etyka w komunikacji: jak naprawić debatę publiczną w Polsce odbyło się 19 marca 2019 r. Zostało zorganizowane przez Komisję Kultury i Środków Przekazu oraz Zespół Etyki Słowa Rady Języka Polskiego PAN. Otwarcia dokonał Marszałek Senatu RP -  Stanisław Karczewski.

Dr hab. Iwona Benenowska wygłosiła referat w drugiej części spotkania – panelu poświęconym etyce komunikacji w polityce, skupiając się na omówieniu przykładów wypowiedzi z protokołów Komisji Etyki Poselskiej, przedstawieniu pewnych mechanizmów językowych, które pozwalają kwalifikować badane zachowania językowe jako etyczne czy nieetyczne, grzeczne lub niegrzeczne, regulaminowe bądź nieregulaminowe.     

see more…

"Media, polityka i sport" - nowa książka dra hab. R. Sajny!

see more

Nakładem Wydawnictwa UKW ukazała się monografia dra hab. Radosława Sajny pt. "Media, polityka i sport. Od idei olimpijskiej i fair play do idei ekologicznych i sportowej rewolucji cyfrowej". To już piąta książka w dorobku kierownika Katedry, ale pierwsza poświęcona tematyce sportowej - w powiązaniu ze światem mediów i polityki, zwłaszcza w kontekście nowożytnych igrzysk olimpijskich.

Link

see more…

Grant NCBR na studia dualne z humanistyki drugiej generacji

Ponad 1,5 mln zł. przyznało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na studia dualne z humanistyki drugiej generacji, które ruszyć mają od roku akademickiego 2019/2020. Przyznana kwota przeznaczona ma być przede wszystkim na staże dla studentów w firmach z branży gier. Wniosek przygotował mgr Krzysztof Chmielewski z Pracowni Humanistyki 2.0 naszej Katedry.

W bieżącym roku akademickim wystartował inny program stażowy (również finansowany przez NCBR) na humanistyce drugiej generacji, który kontynuowany będzie w roku akademickim 2018/2019. Projektem kieruje mgr Piotr Milewski (także z Pracowni Humanistyki 2.0). 

see more…

"Komunikowanie wartości - wartość komunikowania" - książka z okazji 70. urodzin Prof. E. Laskowskiej!

see more

Nakładem Wydawnictwa UKW ukazał się tom jubileuszowy dedykowany Profesor Elżbiecie Laskowskiej z okazji 70. urodzin. Redaktorami tej pracy zbiorowej, będącej pokłosiem konferencji, zatytułowanej "Komunikowanie wartości - wartość komunikowania", są dr hab. Iwona Benenowska, dr hab. Anna Bączkowska oraz dr Wiesław Czechowski.
Więcej na stronie Wydawnictwa

Wstęp i spis treści

 

see more…

Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów PTKS - zapisy

Program mentoringowy FMMiK PTKS to szansa nie tylko na dialog naukowy, ale również propozycja formy współpracy z uznanymi badaczami reprezentującymi nowo utworzoną dyscyplinę nauk o komunikacji społecznej i mediach. W edycji 2019 grono mentorów reprezentują kierownicy 8 sekcji badawczych działających w ramach Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Serdecznie zachęcamy do aplikowania młodych badaczy, których zainteresowania naukowe są związane z szeroko pojętą komunikacją społeczną i mediami. W załącznikach znajduje się formularz zgłoszeniowy, lista mentorów oraz zasady programu.

Termin przesłania wypełnionego formularza upływa 28 lutego 2019 roku na adres mailowy: dominika@popielec.pl

see more…

Konferencja Katedry: "The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication" (7-8.05.19)!

see more

Nasza Katedra organizuje międzynarodową konferencję "The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication", wpisującą się w obchody 50-lecia Uczelni. Konferencja odbędzie się 7-8 maja 2019 r., a w jej Komitecie Naukowym znaleźli się wybitni eksperci z Polski i świata (m.in. z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Finlandii, Jamajki czy Kolumbii). Więcej szczegółów na stronie www.futureofmedia.ukw.edu.pl.
Zapraszamy!

see more…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60