Dr hab. R. Sajna na międzynarodowej konferencji International Communication in the Network Society

  • 15/10/2018

Dr hab. Radosław Sajna reprezentował UKW i naszą Katedrę na międzynarodowej konferencji International Communication in the Network Society (http://www.intcomm.uni.wroc.pl/), organizowanej przez Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z sekcją Komunikacji Międzykulturowej i Komunikowania Międzynarodowego PTKS (Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej). W konferencji wzięli udział prelegenci z różnych krajów (m.in. USA, Niemiec, Szwajcarii, Rosji, Turcji, Litwy, Węgier) i z różnych polskich ośrodków naukowych. Dr hab. Radosław Sajna wygłosił referat pt. "Planet Earth and global communication: how are media and online activists involved in shaping environmental policy worldwide", a także wziął udział w roundtable, wieńczącym konferencję.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60