Rady Programowe

Rady Programowe w Katedrze Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej

Rada Programowa kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna:
dr Dominika Popielec– przewodnicząca
dr hab. Radosław Sajna, profesor uczelni
dr Wiesław Czechowski
dr Anna Garczewska
dr Jarosław Reszka
dr Katarzyna Miętkiewicz-Centała
mgr Roman Pawlak

Rada Programowa kierunku humanistyka drugiej generacji:
dr Anna Garczewska – przewodnicząca
dr hab. Mariusz Zawodniak, profesor uczelni
dr hab. Radosław Sajna
dr Dominika Popielec
mgr Krzysztof Chmielewski
mgr Marek Golonka
mgr Piotr Milewski
mgr Piotr Pieńkowski
mgr Marta Tymińska
mgr Anetta Kuś – doktorantka/interesariusz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60