Struktura Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej

 

Zakład Komunikacji Językowej i Dyskursu Medialnego

dr hab. Iwona Benenowska – kierownik

dr hab. Mariusz Zawodniak, profesor uczelni

dr Wiesław Czechowski

 

Zakład Komunikowania Politycznego i Badań nad Mediami

dr hab. Radosław Sajna, profesor uczelni – kierownik

dr Dominika Popielec

dr Katarzyna Miętkiewicz-Centała

 

Pracownia Praktyki Dziennikarskiej

dr Jarosław Reszka – kierownik

dr Monika Siwak-Waloszewska

mgr Roman Pawlak

mgr Anna Trzcińska

mgr Michał Żurowski

 

Pracownia Humanistyki 2.0

dr Anna Garczewska – kierownik

dr Andrzej Kmiecik

mgr Krzysztof Chmielewski

mgr Marek Golonka

mgr Anetta Kuś

mgr Piotr Milewski

mgr Piotr Pieńkowski

mgr Marta Tymińska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60