Konferencje

Forum Etyki Słowa - 15-16 marca 2018

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie:  www.forumetykislowa.ukw.edu.pl

 

Z okazji dziesiątej rocznicy powstania Stowarzyszenia Etyki Słowa organizowana jest ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa.  Pragniemy, aby była ona poświęcona wspólnej dyskusji nad etyką komunikacji, językiem aksjologii. Żywimy nadzieję, że z naszego zaproszenia skorzystają zarówno językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy, jak i przedstawiciele innych dyscyplin naukowych, nadając forum na temat etyki słowa interdyscyplinarny charakter, integrując tym samym środowiska naukowe reprezentujące różnorodne koncepcje, kierunki oraz metody badawcze.  Zachęcamy do podjęcia refleksji nad szeroko rozumianą problematyką etyki komunikowania i aksjologii w różnego typu tekstach i dyskursach w obliczu narastającej mowy nienawiści oraz brutalizacji języka w przestrzeni publicznej.  

 

PROPONOWANA TEMATYKA KONFERENCJI:

  • etyka komunikowania społecznego i politycznego, a zwłaszcza problem postępujacej brutalizacji języka polityki i mediów;
  • język wartości w komunikowaniu społecznym i politycznym,
  • etyka i wartościowanie w dyskursie medialnym, mediach społecznościowych, Internecie;
  • odmiany języka a język wartości,
  • językowy obraz wartości w tekstach literackich XX i XXI w.,
  • etyka we współczesnych tekstach kultury.

Konferencja "Komunikowanie wartości - wartość komunikowania"

Konferencja z okazji 70-lecia urodzin Profesor Elżbiety Laskowskiej

termin: 28-30 listopada 2016 r.

miejsce: Plac Kościeleckich 8 w Bydgoszczy

konferencja "Język-Technologie-Internet"

W dniach 9-10 listopada 2015 r. Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej, wraz z Bydgoskim Towarzystwem Naukowym, zorganizowała konferencję naukową "Język-Technologie-Internet". Szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć pod poniższym adresem: http://btn.bydgoszcz.pl/

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60