Konferencje

The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication

7-8 May 2019

The international conference The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication will be part of the celebrations of the 50th anniversary of the University and the 500th anniversary of the heritage of Leonardo da Vinci (1452-1519). The founder of Microsoft, Bill Gates, after the acquisition in 1994 (for over $ 30 million) of this Renaissance genius’ notes ("Codex Leicester"), said the computer is a reflection of ​​Leonardo da Vinci’s ideas. The special panel on the first day of the conference is to be devoted to the heritage of Leonardo and other geniuses whose minds were ahead of the ages in which they lived. Thanks to the inventions of Edison, Marconi, Tesla and many others, including those living today, like the mentioned Bill Gates or Tim Berners-Lee (the inventor of the World Wide Web), people today use technologies that enable fast, efficient, interactive communication, and the works of Leonardo and others geniuses are now easily available in the global Network, in digital form, being an inspiration for further activities for the development of civilization. Using this inspiration, the conference is organized to exchange ideas, opinions, results of research and predictions related to the development of media, journalism, various forms of communication and mediatization of social life in various dimensions.The conference panels are to concern in particular (but not limited to): 

                - the future of media, including:

                               - public, local/regional and community media

                               - printed press in the face of proliferation of the Internet sources of information

                               - radio and television in the era of digitalization and multimedia communication

                - the future of mediatization of social life and gamification, including:

                               - mediatization of politics on a local, national and international scale

                               - mediatization of sports and Olympic Games, including e-sport

                               - mediatization of culture, gamification, robotics, cyborgs and VR

                - the future of journalism, including:

                               - online and data journalism

                               - investigative journalism (also international)

                               - specialist journalism (political, cultural, sports reporting etc.)

                - the future of various forms of communication, including:

                               - communication in social networks

                               - political communication in the cyberspace

                               - global communication, environmental communication etc.

The event accompanying the conference will be the pre-premiere of an educational computer game devoted to overcoming the spiral of violence as part of the project #Again Never Again: Teaching Transmission of Trauma and Remembrance Through Experiential Learning. The project's participants, led by scientists from the University of Turku (Finland), are partners from 7 other countries, including Poland (see the project’s website: https://againneveragain.eu). The conference is free (no conference fee) and addressed to experts in media and communication studies, information science, game studies, sociology, political science, law, cultural studies and other specialists whose research is related to the topic of the conference.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie: https://futureofmedia.ukw.edu.pl

 

Forum Etyki Słowa - 15-16 marca 2018

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie:  www.forumetykislowa.ukw.edu.pl

 

Z okazji dziesiątej rocznicy powstania Stowarzyszenia Etyki Słowa organizowana jest ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa.  Pragniemy, aby była ona poświęcona wspólnej dyskusji nad etyką komunikacji, językiem aksjologii. Żywimy nadzieję, że z naszego zaproszenia skorzystają zarówno językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy, jak i przedstawiciele innych dyscyplin naukowych, nadając forum na temat etyki słowa interdyscyplinarny charakter, integrując tym samym środowiska naukowe reprezentujące różnorodne koncepcje, kierunki oraz metody badawcze.  Zachęcamy do podjęcia refleksji nad szeroko rozumianą problematyką etyki komunikowania i aksjologii w różnego typu tekstach i dyskursach w obliczu narastającej mowy nienawiści oraz brutalizacji języka w przestrzeni publicznej.  

 

PROPONOWANA TEMATYKA KONFERENCJI:

  • etyka komunikowania społecznego i politycznego, a zwłaszcza problem postępujacej brutalizacji języka polityki i mediów;
  • język wartości w komunikowaniu społecznym i politycznym,
  • etyka i wartościowanie w dyskursie medialnym, mediach społecznościowych, Internecie;
  • odmiany języka a język wartości,
  • językowy obraz wartości w tekstach literackich XX i XXI w.,
  • etyka we współczesnych tekstach kultury.

Konferencja "Komunikowanie wartości - wartość komunikowania"

Konferencja z okazji 70-lecia urodzin Profesor Elżbiety Laskowskiej

termin: 28-30 listopada 2016 r.

miejsce: Plac Kościeleckich 8 w Bydgoszczy

konferencja "Język-Technologie-Internet"

W dniach 9-10 listopada 2015 r. Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej, wraz z Bydgoskim Towarzystwem Naukowym, zorganizowała konferencję naukową "Język-Technologie-Internet". Szczegóły dotyczące konferencji można znaleźć pod poniższym adresem: http://btn.bydgoszcz.pl/

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60