terminy egzaminów dyplomowych

19.06.2018; godz. 9.00 - Przewodniczący: dr hab. Iwona Benenowska, Promotor: dr Aleksandra Norkowska, Recenzent dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. nadzw.

27.06.2018 - Przewodniczący: dr hab. Iwona Benenowska, Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Laskowska, Recenzent: dr Wiesław Czechowski

27.06.2018 - Przewodniczący: dr hab. Iwona Benenowska, Promotor: dr Wiesław Czechowski, Recenzent: prof. dr hab. Elżbieta Laskowska

28.06.2018 - Przewodniczący: dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. nadzw., Promotor: dr Michał Mochocki, Recenzent: dr Paweł Schreiber

29.06.2018 - Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Torzewski, Promotor: dr Paweł Marzec, Recenzent: dr Andrzej Kmiecik

04.07.2018 - Przewodniczący: prof. dr hab. Elżbieta Laskowska, Promotor: dr hab. Radosław Sajna; Recenzent: dr Dominika Popielec

04.07.2018 - Przewodniczący: prof. dr hab. Elżbieta Laskowska, Promotor: dr Mirosław Gołuński; Recenzent: dr hab. Radosław Sajna

05.07.2018 - Przewodniczący: dr hab. Radosław Sajna; Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Laskowska, Recenzent: dr hab. Iwona Benenowska

05.07.2018 - Przewodniczący: dr hab. Radosław Sajna; Promotor: dr hab. Iwona Benenowska, Recenzent: prof. dr hab. Elżbieta Laskowska

06.07.2018 - Przewodniczący: dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek; Promotor:dr hab. Marek Kurkiewicz, Recenzent: dr hab. Ireneusz Szczukowski, prof. nadzw.

10.07.2018 - Przewodniczący: dr hab. Radosław Sajna; Promotor: dr hab. Iwona Benenowska, Recenzent: prof. dr hab. Elżbieta Laskowska

10.07.2018 - Przewodniczący: dr hab. Radosław Sajna; Promotor: dr Aleksandra Norkowska, Recenzent: dr hab. Iwona Benenowska, dr Andrzej Kmiecik

10.07.2018 - Przewodniczący: dr hab. Radosław Sajna; Promotor: dr Mirosław Gołuński, Recenzent: dr hab. Marek Kurkiewicz

11.07.2018 - Przewodniczący: prof. dr hab. Elżbieta Laskowska

12.07.2018 - Przewodniczący: dr hab. Radosław Sajna

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60