Pracownicy Katedry

prof. dr hab. Elżbieta Laskowska
profesor emerytowany - współpracownik
e-mail: laskowskae@poczta.onet.pl
www.ukw.edu.pl/jednostka/elzbieta_laskowska

dr hab. Radosław Sajna, profesor uczelni
Kierownik Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
e-mail: r.sajna@ukw.edu.pl
www.radoslawsajna.info

dr hab. Mariusz Zawodniak, profesor uczelni
e-mail: mariusz.zet@gazeta.pl

dr hab. Iwona Benenowska
e-mail: ibene@ukw.edu.pl
 
dr Wiesław Czechowski
e-mail: wczechow@ukw.edu.pl

dr Anna Garczewska
e-mail: garczewska@ukw.edu.pl

dr Andrzej Kmiecik
e-mail: akand@ukw.edu.pl
 
dr inż. Katarzyna Miętkiewicz-Centała
e-mail: katarzyna.mietkiewicz@op.pl

dr Dominika Popielec
e-mail: dominika@popielec.pl
 
dr Jarosław Reszka
e-mail: j.reszka@express.bydgoski.pl
 
dr Monika Siwak-Waloszewska
e-mail: monikasiwak@poczta.onet.pl
 
mgr Krzysztof Chmielewski
e-mail: larpowisko@gmail.com
 
mgr Marek Golonka
e-mail: marek.golonka92@gmail.com
 
mgr Anetta Kuś
e-mail: anetta.kus@wp.pl
 
mgr Piotr Milewski
e-mail: piotr.milewski@ukw.edu.pl

mgr Roman Pawlak
e-mail: romanpawlak@radiopik.pl
   
mgr Piotr Pieńkowski
e-mail: flipper@ukw.edu.pl
 
mgr Anna Trzcińska
e-mail: anna.trzcinska@tvp.pl

mgr Marta Tymińska
e-mail: kodama@ukw.edu.pl
 
mgr Michał Żurowski
e-mail: red.mich@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60