Pracownicy Katedry

 

 

 

prof. dr hab. Elżbieta Laskowska
e-mail: laskowskae@poczta.onet.pl
www.elzbieta_laskowska

 

 

 

 

 

 

dr hab. Anna Bączkowska, prof. nadzw.

e-mail: ab@ukw.edu.pl

annabaczkowska.com

 

 

 

 

 

 

 

dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. nadzw.

e-mail: mariusz.zet@gazeta.pl

 

 

 

 

 

 

 

  

dr hab. Iwona Benenowska

e-mail: ibene@ukw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

dr hab. Radosław Sajna
Kierownik Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
e-mail: r.sajna@ukw.edu.pl
www.radoslawsajna.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Wiesław Czechowski

e-mail: wczechow@ukw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Anna Garczewska

e-mail: garczewska@ukw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

dr Katarzyna Miętkiewicz-Centała
e-mail: katarzyna.mietkiewicz@op.pl

 

 

 

 

 

dr Dominika Popielec

e-mail: dominika@popielec.pl

 

 

 

 

 

 

 

dr Jarosław Reszka

e-mail: j.reszka@express.bydgoski.pl

 

 

 

 

 

 

 

dr Monika Siwak-Waloszewska

e-mail: monikasiwak@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 

 

mgr Krzysztof Chmielewski

e-mail: larpowisko@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Marek Golonka

e-mail: marek.golonka92@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Piotr Milewski

e-mail: piotr.milewski@funreal.pl

 

 

 

 

 

 

 

  

 

mgr Roman Pawlak

e-mail: romanpawlak@radiopik.pl

 

 

 

 

 

 

 

   

mgr Piotr Pieńkowski

e-mail: flipper@ukw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mgr Anna Trzcińska

e-mail: anna.trzcinska@tvp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Marta Tymińska

e-mail: kodama@ukw.edu.pl

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60