Wykłady gościnne

Prof. Raine Koskimaa z wizytą w Katedrze

W dniach 2-4 kwietnia 2019 r. wizytował w naszym Uniwersytecie (w ramach programu Erasmus+) prof. Raine Koskimaa, który jest założycielem i pracownikiem Centre of Excellence in Game Culture Studies na Uniwersytecie Jyväskylä (Finlandia). Poprowadził m.in. zajęcia groznawcze dla studentów humanistyki drugiej generacji, zajęcia na temat e-sportu dla studentów specjalności dziennikarstwo sportowe, a także wykłady otwarte dla innych chętnych. Ponadto, odbył szereg rozmów dotyczących potencjalnej współpracy, spotkał się m.in. z kierownikiem Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej dr. hab. Radosławem Sajną, profesorem uczelni.

czytaj całość…

Wykłady otwarte prof. dra hab. Aleksego Awdiejewa i prof. dr hab. Grażyny Habrajskiej

czytaj całość

10 stycznia 2018 r. w Bibliotece Głównej UKW przy ul. Karola Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy, odbyły się gościnne wykłady otwarte z udziałem wybitnych językoznawców: prof. dra hab. Aleksego Awdiejewa i prof. dr hab. Grażyny Habrajskiej. W spotkaniu uczestniczył  JM Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny, który w imieniu całej Społeczności Akademickiej powitał zaproszonych gości. Moderatorem prelekcji, a zarazem ich inicjatorką, była prof. dr hab. Elżbieta Laskowska.  W gronie słuchaczy znaleźli się wykładowcy oraz studenci z Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej, Instytutu Filologii Polskiej,  *Instytutu* Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej czy Instytutu Nauk Politycznych.

Na płaszczyźnie naukowych zainteresowań badacze na bieżąco poruszają  wybrane zagadnienia pozostające w kręgu metodologii gramatyki komunikacyjnej. Prof. A. Aleksy Awdiejew w swoim referacie odniósł się do  teorii parafrazy, wyjaśniając jej aspekty w oparciu o przeprowadzone badania w gronie swoich studentów. Na tym gruncie szeroko rozwinął również pojęcie ,,sensu”. Z kolei prof. G. Habrajska charakteryzowała perswazyjną funkcję komunikatów dwukodowych. Obie prelekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy chętnie włączyli się dyskusję.

czytaj całość…

Prof. dr Maria Grazia Busà

Serdecznie zapraszamy studentów i wykładowców na kolejny wykład gościnny. Naszym gościem będzie nauczyciel akademicki Uniwersytetu w Padwie - Prof. dr Maria Grazia Busà. Wykład odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. w siedzibie Katedry Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej na placu Kościeleckich 8 w Bydgoszczy. 

Tytuł wykładu: "Facts, opinions, sexism and racism in the news". ZAPRASZAMY!

 

Pani Profesor jest autorką książki, z której korzystamy na zajęciach

czytaj całość…

Wykłady prof. Laury Incalcaterra McLoughlin

Prof. Laury Incalcaterra McLoughlin z National University of Ireland, Galway był gościem UKW w dniach 5-10 czerwca 2015 r.

W ramach współpracy międzyuczelnianej dr hab. Anną Bączkowskiej, prof. UKW, z prof. Laurą McLoughlin, prof. McLoughlin wygłosiła wykłady dotyczące kształcenia w języku angielskim z wykorzystaniem środków audiowizualnych, w szczególności napisów. Wykłady zorganizowane były dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz filologii obcych. Dr McLoughlin wygłosiła wykłady gościnne w murach UKW już po raz trzeci. 

czytaj całość…

Wykłady prof. Francisco Rubio

Prof. Francisco Rubio z hiszpańskiego University of Cadiz był gościem naszej uczelni w dniach 23-26 marca 2015 r.

W ramach współpracy międzyuczelnianej dr hab. Anny Bączkowskiej, prof. UKW z prof. Francisco Rubio Cuenca, dotyczącej kształcenia w języku angielskim, zaproszony gość wygłosił wykłady gościnne na temat nauczania dwujęzycznego na poziomie szkoły podstawowej oraz w szkolnictwie wyższym. Przedstawiona koncepcja opiera się na tzw. metodologii CLIL - Content and Language Integrated Learning. Wykłady zatytułowane były " Basic concepts on CLIL teaching and bilingual education". Wykłady zorganizowane były dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, humanistyki 2.0, pedagogiki oraz filologii.

Zobacz galerię zdjęć.

czytaj całość…

Wizyta gościa z Kolumbii

W dniach 9 grudnia 2013 r. - 10 stycznia 2014 r. gościła w Katedrze - na zaproszenie dra Radosława Sajny - wykładowczyni i badaczka z Universidad del Rosario (Bogota, Kolumbia) Danghelly G. Zúñiga Reyes, doktorantka Pontificia Universidad Javeriana (Bogota, Kolumbia), wygłaszając m.in. gościnne wykłady, a także nawiązując kontakty naukowe z pracownikami Katedry oraz uczestnicząc w rozmowach z BWM i władzami Uczelni. Goszcząca w Katedrze wykładowczyni i badaczka uzyskała dyplomy magisterskie w zakresie komunikacji oraz politologii i przygotowuje doktorat z nauk społecznych, koncentrując się w badaniach na różnych aspektach komunikowania. Dla studentów dziennikarstwa UKW wygłosiła m.in. wykład w języku hiszpańskim (tłumaczony "na żywo" przez dra R. Sajnę) nt. propagandy w filmach animowanych.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej
ul. M. Ogińskiego 16, pokój 909, IX piętro 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 323 67 60